Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

E-Temple: HoPhap.Net Long Trọng Đón Mừng Vị Khách Thứ 88,888 Đến Hôm Nay -- Chúc Mừng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian!
E-Temple: HoPhap.Net Long Trọng Đón Mừng Vị Khách Thứ 88,888 Đến Hôm Nay -- Chúc Mừng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian!


E-Temple www.Hophap.Net  Press

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

----------------------------


Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.Net)

Chúc Mừng Vị Khách Thứ   88888 Tám Mươi Tám Ngàn, Tám Trăm, Tám Mươi Tám

Đến Thăm Viếng Tu Viện Hộ Pháp Chiều Hôm Nay www.HoPhap.Net

 

 ======================================

HÔM NAY NGÀY: TUESDAY JUNE 7, 2011

TỔNG SỐ VIẾNG THĂM88,888 (Tám mươi tám ngàn, tám trăm, tám mươi tám)

HIỆN ĐANG ON LINE:  15

TỔNG SỐ HÔM NAY:  222==========================

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,


Chiều hôm nay vào lúc 2:00 PM (Giờ California), Qúy Pháp hữu và các bạn đến kính viếng lễ Phật có 2 sự kiện lịch sử xảy ra mà chính bạn mang lại cho Đạo Tràng HoPhap.Net

1. Bạn là những vị khách đặc biệt hiện diện tại nơi Đạo Tràng này ngay trong ngày hôm nay, xin chúc mừng bạn và cảm ơn bạn đã đến và mang lại sự kiện lịch sử này cho E-Temple: HoPhap.Net.  Kính chúc bạn và người thân thật nhiều vui vẻ, nhiều phúc báu, và luôn tinh tấn trên bước đường giác ngộ và giải thoát.


2.  Bạn là những vị khách đặc biệt và mang lại một con số rất đặc biệt trong ngày hôm nay đó là con số Tám Mươi Tám Ngàn, Tám Trăm, Tám Mươi Tám (88,888) một Pháp Số may mắn và với ý nghĩa tuyệt vời mà Đức Thế Tôn thường dùng Pháp Số này để thuyết Pháp giảng dụ độ sinh, ví dụ như Bát Chánh Đạo, Bát Pháp Thành Tựu, Bát Công Đức Thủy, Bát Kỉnh Pháp v.v...


Ban Hoằng Pháp của Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian thành tâm đảnh lễ tri ân và cảm niệm ân đức quý chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni đã hộ niệm và đóng góp Phật sự hoằng pháp nơi Đạo Tràng HoPhap.Net trong suốt thời gian qua và tiếp tục phát triển trong tương lai. 


Đồng thời, Ban Hoằng Pháp chân thành cảm niệm công đức quý báu của quý Phật tử Tu Viện Hộ Pháp, chư Phật tử mười phương đã ủng hộ, và quý mạnh thường quân đã nhiệt tâm đóng góp tịnh tài, công sức âm thầm giúp đỡ cho sứ mệnh hoằng pháp không biết mỏi mệt trên Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian được phát triển cho đến ngày hôm nay và đã đem lại lợi ích cho Đạo Pháp và Dân Tộc Việt Nam hiện tại và tương lai.


Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni luôn gia tâm hộ niệm và Đồng bào Phật tử tiếp tục ủng hộ sứ mệnh hoằng pháp của Tu Viện Hộ Pháp & HoPhap.Net bằng cách chuyển tải những Giáo Lý và Tin Tức Phật Sự đến nhiều bạn hữu để đem lại niềm vui pháp lạc cho mọi người.


Ban Hoằng Pháp xin nhất tâm hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sinh đồng ân triêm lợi lạc, đồng thành Phật Đạo.


Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

TM Ban Hoằng Pháp E-Temple www.HoPhap.Net

Khể thủ,
Tỳ kheo Thích Tuệ Uy

 

------------------------------------------------

E-Temple HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Khóa lễ hằng ngày:  Sáng 6:30 AM, tối 7:30 PM, 7 ngày một tuần, 365 days/year,

Thuyết Pháp Ðại Thừa vi diệu mỗi tối: Friday, Saturday, Sunday & trưa Sunday

Thuyết Giới vào đêm 14, Rằm & 30, mùng 1 sau khi tụng giới và bố-tát

Khóa Tu Bát Quan Trai Giới 24 tiếng đồng hồ, bắt đầu 9:00 sáng mỗi Chủ Nhật của tuần đầu tháng tại TVHP, quận Los Angels và mỗi 2 tháng vào ngày thứ Bảy của tuần thứ 3, khóa tu BQT tại vùng Little Saigon, quận Cam

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

Link:  http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=2&759=2212&59615=4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét