Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

124 Tấm Hình Tang Lễ Đặc Biệt của Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Liên Thy (Sau hơn 13 Tháng mới được Trà Tỳ)


Video & Hình: Tang Lễ Thật Cảm Động Sc Liên Thi Tử Nạn Trên Đường Hoằng Pháp 

Hoan hỷ bấm vào Link:

Photo: 123 Hình ảnh ---> 

http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=111

Video: 12 Đoạn Phim --->

http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=40&759=2182&59615=4

Thơ & Hình: Tang Lễ Thật Cảm Động Người Con Gái Của Đức Phật Tử Nạn Trên Đường Hoằng Pháp 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét