Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Không đầy 2 năm xứ người, hồn phách tiêu hao


Ưu Đàm tâm nguyện Liên Thi
 
40 năm, sống trên quê hương, không chết
18 năm, tu học tại quê nghèo, không sao
Không đầy 2 năm xứ người, hồn phách tiêu hao
Di thể, bị đem vùi trong nhà kho tiểu tự
 
 
Tu Vien Ho Phap 
E-Temple: HoPhap.NetKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét