Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Cửa Vô Thường Băng Lạnh!


Cửa Vô Thường Băng Lạnh!

Viết thay cho Thân mẫu của Giác linh  Sc Liên Thi

Được tin con ra nước ngoài Hành Đạo
Mẹ cam tâm chấp nhận những đoạn đành
Con đã quy y, thế phát đầu xanh
Cắt ái đã đau, từ thân lại thấm


Link:  http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=50&759=2188&59615=4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét