Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Những Bài Học Về Sự Chết

Hãy mau mau thức tỉnh lẻ sống chết vô thường !!! Không ai ngờ có một ngày mình không còn cái gì để ăn !!!  Hãy tu tạo phước lành ngay hôm nay!

(Hoan hỷ bấm vào Link để đọc)

Những Bài Học Về Sự Chết

Hòa thượng Silānanda giảng

Hòa thượng Kim Triệu hiệu đính

Sư Khánh Hỷ soạn dịchMay Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét