Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Bài Pháp An Tâm Tuyệt Vời Trong Thời Kỳ Đại Nạn Thiên Tai Động Đất Sóng Thần tại Nước Nhật Bản.Bài Pháp An Tâm Tuyệt Vời Trong Thời Kỳ Đại Nạn Thiên Tai Động Đất Sóng Thần tại Nước Nhật Bản.

Thỉnh mời quý Pháp lữ và Phật tử thập phương trang nghiêm lắng nghe bài thuyết Pháp này do thuyết pháp sư Thích Tuệ Uy chủ giảng trong ngày14 tháng 2 Âm lịch 2011  Sám Hối & Tụng Giới – Đại Đàn Dược Sư kỳ an và đàn kỳ siêu cho các nạn nhân tại nước Nhật đang bị đại nạn động đất sóng thần.

Mời bạn hoan hỷ bấm vào Link bên dưới và kiên trì nghe hết bài thuyết pháp tuyệt vời này:

Bài Pháp An Tâm Tuyệt Vời tại Tu Viện Hộ PhápNguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét