Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

10 Video Phóng Sự Lễ Truy Niệm, Di Quan & Trà Tỳ Giác linh H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

Kính nhờ quý Pháp lữ chuyển 10 hình ảnh video phóng sự này đến tất cả các Phật tử thập phương

Ban Hoằng Pháp Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net Kính chuyển đến Quý Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni và Phật tử thập phương những đoạn Video Phóng Sự Tang Lễ Di Quan & Trà Tỳ của Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Trí Chơn tại Nam Cali, Hoa Kỳ March 17 - 20, 2011

(Hoan hỷ bấm vào link bên dưới vào xem)

10 Video Phóng Sự Lễ Truy Niệm, Di Quan & Trà Tỳ Giác linh H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011


Kính cảm niệm công đức,

BHP E-Temple www.HoPhap.NetKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét