Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

“Nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ niệm”

Phóng sự hình ảnh Phật sự Mùng 4 Tết Tân Mão, 2011: Đạo Tràng Chùa VẠN THIỆN khai mở - Lễ An Vị Phật – Moreno Valley - Nam California

"Kiến dựng Đạo Tràng/Chùa chiền khắp nơi khắp xứ,
Để phá trừ lưới mê lớp lớp trùng trùng.
Hàng phục ma quân, thiệu long ngôi Tam Bảo
Rộng tu phước huệ, rộng độ chúng sinh đồng thành Phật Đạo."

Đó là bản nguyện của hàng Tăng Ni Việt Nam tại hải ngoại.

Sau gần 8 năm ổn định tại xứ người, thiết lập một Đạo Tràng trang nghiêm tại một trụ xứ để hoằng pháp lợi sinh báo đền ơn Phật ơn Thầy Tổ là một điều cần phải làm của người con Phật. 

"Nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ niệm" Một vị Phật thị hiện ra đời hóa độ chúng sinh, 10 ngàn vị Phật đều hộ trì cho bản nguyện độ sinh này.  Một vị tăng ra mở Đạo tràng hoằng pháp lợi sinh thì nhiều vô số vị Tăng đều vui mừng hộ trì.  Theo lời Phật dạy, thầy Thích Tuệ Uy Phương trượng Tu Viện Hộ Pháp đã quang lâm chứng minh lễ An Vị Phật và lễ Khai Môn Chùa Vạn Thiện tại thành phố Moreno Valley ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán năm Tân Mão - 2011. 

Trước đó một ngày Thượng tọa Thích Tuệ Uy đã gọi điện thăm viếng Đại đức Thích Tuệ Minh nhân ngày xuân về Tết đến và đồng thời cũng muốn đến kính viếng đảnh lễ cúng dường ngôi Tam Bảo Chùa Vạn Thiện mà Thượng tọa Tuệ Uy đã biết chùa Vạn Thiện đã được thành lập gần 2 năm nay, nhưng chưa bao giờ có lễ An Vị Phật và khai mở Đạo Tràng chính thức để hoằng pháp lợi sinh. Chắt có lẽ Đại Đức trụ trì ngại Chùa Vạn Thiện quá nhỏ bé nếu mở ra sẽ có chúng sinh vô minh gây tạo nghiệp khẩu huỷ báng ngôi Tam Bảo sa vào địa ngục bằng lời nói ngạo mạn "Chùa nhỏ như cái góc bếp!" hoặc "chùa của Thầy vắng tanh như chùa "Bà Đanh."  

Nhưng có biết bao nhiêu chùa lớn tại Nam Cali các chúng sinh họ đều nói chùa này là "Tiền của cộng sản gởi qua xây" có ý muốn cho Phật tử thập phương không đến chùa để các chùa này không phát triển và không có dung chứa Phật tử vì nhỏ như "góc bếp" và vắng thì họ sẽ chê "Chùa Bà Đanh" và không đi!  Chùa to rộng lớn thì nói là tiền việt cọng rồi cũng không đi.... Không còn chùa nào để  họ đi đến tu học giải thoát giác ngộ nữa? 

Chắc họ đã quên mỗi năm tiền Việt Kiều gửi về VN hơn 4-5 tỳ nuôi sống khúc ruột quê hương và xây sửa nhiều chùa bên VN.  Đừng có bị trúng độc keo kiệt ganh tị tật đố theo các chúng sinh này.  Họ tưởng rằng họ đang ăn Welfare thì người VN hải ngoại nào cũng ăn welfare không có tiền cất chùa to rộng lớn tại Mỹ???  Ngay như chùa linh thiêng như Quán Âm Thiền Viện tại Cali từ lúc Đức Bồ Tát phóng hào quang trong ngày lễ an vị thì đã có nhiều người Mỹ hàng xóm đến xin theo Phật.  Bây giờ chùa đang xây lớn thì cũng bị chúng sinh nói là chùa này xây là tiền của việt cọng.  Thật đúng là con cháu của ma vương và tiểu nhân, ngoại đạo quấy phá!  Quả báo sẽ nhãn tiền nếu họ không biết mau mau khởi tâm tàm quý sám hối!

Trở lại câu chuyện chùa Vạn Thiện, như đủ nhân duyên và đúng thời, T.T. Tuệ Uy đã phát tâm cầu thỉnh Ngôi Tam Bảo Chùa Vạn Thiện sớm được mở ra trong ngày đầu năm mới Tết Tân Mão để lợi lạc chúng hữu tình; và vị trụ trì Đ.Đ Thích Tuệ Minh đã hoan hỷ hứa khả.  Như vậy mọi sự phải bắt đầu chuẩn bị trang nghiêm cho ngày Lễ An Vị Phật quan trọng này.

Ngày 6 tháng 2 năm 2011 là ngày vui của Chùa Vạn Thiện đã đến, Thượng Tọa Thích Tuệ Uy chấn tích quang lâm, và có nhiều Phật tử tháp tùng đến tham dự buổi lễ chính thức Khai Mở Đạo Tràng Chùa Vạn Thiện khiến cho Chùa Vạn Thiện hôm đó vui tươi sung sướng hạnh phúc hẳn lên trong ánh mắt của từng người.

Buổi lễ đã diễn ra thật trang nghiêm ấm cúng trong tình Đạo vị.  Thượng tọa Tuệ Uy đã cử hành lễ An Vị Phật cúng dường Tam Bảo và khai mở Đạo Tràng đúng vào lúc 11:30 AM.  Cả Đại chúng hôm đó cùng bước theo chân quý Thầy đi một vòng quanh Chùa Vạn Thiện để nhiễu Phật và chú nguyện cho Đạo Tràng hoằng pháp lợi sinh thành tựu viên mãn.

 Trong khói trâm hương nghi ngút, tượng Đức Phật Thích Ca tướng hảo tạc bằng đồng tại quê hương gửi sang, Ngài từ bi mĩm cười chứng minh tấm lòng của mọi người con Phật.  Buổi lễ diễn ra thật đơn giản nhưng vô cùng thiêng liêng như chấn động Tam thiên Đại thiên thế giới, Đại Đức trụ trì Chùa Vạn Thiện vô cùng xúc động vì ngạc nhiên và sung sướng không ngờ ngày khai mở Đạo Tràng đến sớm như vậy sau khi quyết định chỉ trong vòng một ngày và ngày khai mơ được thành tựu tốt đẹp như trong mơ vậy.  Thầy đã không nói nên lời và khiến cho mọi người cũng bùi ngùi theo. 

Hình ảnh này đã được ấn sâu trong tâm khảm của người con Phật tha hương tỵ nạn xứ người trên con được tu học giác ngộ giải thoát.  Thầy Trưởng Đoàn và Phật tử Tu Viện Hộ Pháp đều chúc lành đến Thầy Tuệ Minh nhân ngày tác lễ An Vị Phật vô cùng quan trọng cho cuộc đời hoằng pháp lợi sinh sứ mệnh của hàng Tăng lữ Việt Nam.

Thân mời Pháp hữu đi vào link này để thấy các hình ảnh An Vị Phật thật cảm động, và cầu chúc bạn và tất cả các người con Phật sẽ có một ngày đến Chùa Vạn Thiện thăm viếng và hộ trì cho Ngôi Tam Bảo được phát triển trong tương lai.

----->  Hình ảnh Lễ An Vi Phật


www.HoPhap.Net


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét