Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Trang nghiêm Kính Đón Mừng Ngày Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Xuất Gia


Trang nghiêm Kính Đón Mừng Ngày Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Xuất Gia 


Hôm Nay 10:30 AM, Chủ Nhật Ngày 13 Tháng 03 Năm 2011

Tu Viện Hộ Pháp Tổ Chức Lễ Vía

Phật Thích Ca Xuất Gia Tại Tu Viện

để nguyện cầu Quốc thới Dân an

Thiên hạ thái bình nhơn gian an lạc

Mọi loài tránh được thiên tai bão lụt động đất chiến tranh ...


--- Đại Chúng liễu tri ---


Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay 7 Ngày, Niệm Phật A-Di-Ðà, 

Tránh Làm Các Điều Ác, Hãy Tinh Tấn Làm Các Việc Lành.

Giữ Tâm Mình Thảnh Thơi và An Trú Trong Chánh Niệm.

Và Về Tu Viện Tham Dự Lễ PHẬT XUẤT GIA

vào lúc 10:30 AM Ngày 13 Tháng 3 Năm 2011

(Có chương trình riêng) 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét