Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Phóng Sự Hình Ảnh Phật Tử về Chùa Lễ Phật Ngày Đầu Năm Vui Tết Tân Mão

Phóng Sự Hình Ảnh Phật Tử về Chùa Lễ Phật Ngày Đầu Năm Vui Tết Tân Mão tại Tu Viện Hộ Pháp

Thân mời quý thiện hữu tri thức và quý Phật tử ở xa không về tham dự trong buổi Lễ Đêm Giao Thừa và Ngày Mồng Một Tết, hoan hỷ theo con đường LINK bên dưới để vào Phòng Tin Tức Phật Sự Hoa Kỳ & Thế Giới của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net).  Xem Phóng Sự Hình Ảnh Phật Tử về Chùa Lễ Phật Ngày Đầu Năm Vui Tết Tân Mão tại Tu Viện Hộ Pháp.
Xem các hình ảnh phóng sự, hoan hỷ xin bấm vào đây: 
Vài hình ảnh sinh hoạt đêm Giao thừa
Vài hình ảnh sinh hoạt Ngày Mùng Một Tết
    http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=85
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Tri sự E-Temple: http://www.hophap.net/
====================
Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Mi-Đà Buddha
===================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét