Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Phật Ngọc Chùa Phật Đà Nam Cali Xuân Di Lặc 2011

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Phật Ngọc Chùa Phật Đà Nam Cali Xuân Di Lặc 2011

Kính mời quý Thầy, quý Sư Cô, & quý Phật tử theo dõi tin tức Phóng Sự hình ảnh Phật sự Lễ Khai Mạc Phật Ngọc do Chùa Phật Đà Nam California do phóng viên Giác Thụy tường trình từ San Diego. 

Đại chúng cùng chia sẻ niềm vui chung với chư Tăng Phật tử Đạo Tràng Chùa Phật Đà. 

 

========================

 

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi

Nhẫn đến nghe tên tôi

Đều phát tâm bồ-đề

Chấm dứt vòng tử sinh.

Đồng sanh về Tịnh độ.

Namo A-Mi-Đà Buddha

=======================================

 

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

 

=======================================

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian"
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

 

 

Source:  http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp

http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét