Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Namo Amida Buddha, HoPhapNet invite you to PodbeanHello, Amida Buddha,

I just started a new podcast at podbean.com. You can view my podcast at http://hophap.podbean.com


Hope you like it.

Ho PhapNetMay Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét