Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Hình Ảnh Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện An Lạc, California 2011Một số hình ảnh về Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện An Lạc, California 2011. Phóng viên Chánh Kiến Tu Viện Hộ Pháp, tham dự và trực tiếp chụp hình ghi lại buổi lễ này, xin trân trọng giới thiệu cùng chư Tôn Đức Tăng, quý Phật tử, và các thiện hựu  những hình ảnh trong kỳ Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc Cho Hòa Bình để quý vị tuỳ hỷ vui theo công đức:

Bấm vào 2 Link dưới để đến Phòng Triển Lãm Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net 

1/.  Hình ảnh Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện An Lạc , Calỉfornia

2/.  Hình ảnh Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện An Lạc , California

====================

 

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi

Nhẫn đến nghe tên tôi

Đều phát tâm bồ-đề

Chấm dứt vòng tử sinh.

Đồng sanh về Tịnh độ.

Namo A-Mi-Đà Buddha

 

===================================

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện Hộ Pháp "trên không gian," được thành lập năm 2003, phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 78 gian.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

Tỳ kheo Thích Tuệ Uy,

Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian"

www.hophap.Net


Phòng Triển Lãm Hình Ảnh Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét