Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Lễ Khánh Thành & An Vị Phật tại Chùa Quang Thiện Ontario Đã Long Trọng Cử Hành Trang Nghiêm và Thành Tựu Viên Mãn


Kính mời các bạn theo dõi tin tức Phật sự Hoạt Lễ Khánh Thành & An Vị Phật Chùa Quang Thiện để cùng chia sẻ niềm vui chung với chư Tăng Phật tử Đạo Tràng Chùa Quang Thiện.

Phóng Sự Toàn Bộ Hình Ảnh Video Sinh Hoạt Lễ Khánh Thành & An Vị Phật Chùa Quang Thiện, Ontario, Nam California, ngày 23 tháng 1 năm 2011

Thanks Buddha!

============

 

Bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt

Tranh đắc mai hoa bộc tỷ hương

Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh

Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.

 

========================

Hình Ảnh Video 1:

 http://www.youtube.com/watch?v=eDr7f20TRyI

Hình Ảnh Video 2:

 http://www.youtube.com/watch?v=i23_154xXzE&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh Video 3:

 http://www.youtube.com/watch?v=e5LmQs63TWc&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh Video 4:

 http://www.youtube.com/watch?v=5uLVjyBgsUo&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh Video 5:

http://www.youtube.com/watch?v=PtywKYVdNBo&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh Video 6:

http://www.youtube.com/watch?v=eUPj2OQF1qQ&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh Video 7:

http://www.youtube.com/watch?v=uZ6fHV5RrkQ&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh Video 8:

 http://www.youtube.com/watch?v=Bu0ZRYW_hj8&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh Video 9:

http://www.youtube.com/watch?v=zk3ip2WfK70&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh Video 10:

http://www.youtube.com/watch?v=aA53utGnkMg&feature=mfu_in_order&list=UL

Hình Ảnh photo tại Chùa Quang Thiện ngày Lễ Lạc Thành:

http://picasaweb.google.com/107386013350017436189/Chua_Quang_Thien_20110123#

Nhiều Album photo hình ảnh Phật sự  khác:  http://picasaweb.google.com/pphatphap

Source:  Nhiều Video sinh hoạt Phật sự khác bạn có thể nhìn thấy các hình ảnh người thân hay bạn bè của bạn tại LINK này:  http://www.youtube.com/view_play_list?p=C091D7FE59A9102D

Thanks Buddha!

Thanks Buddha!

Thanks Buddha!

 Hoa Dâng Cúng Phật

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Đại Chúng trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp hay E-therapy: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

 =================================

Phòng Tin Tức Phật Sự Hoa Kỳ và Thế Giới - www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét