Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

PHẬT NHẠC: Lạy Phật Con Đã Trở Về
Lạy Phật con xin Sám hối .
Con đã quay về Đài sen

Lạy Phật con xin Sám hối.
Con đã thấm nhuần Ánh Dương

Con đã thấy kiếp chúng sinh.
Khổ đau trong muôn lỗi lầm

Hoà với nước mắt u-sầu.
Trọn đời sống kiếp thương đau

Cầu xin cho con Ánh sáng.
Ngời soi nơi nơi mê mờ

Trần gian vui trong Ánh Đạo.
Cho đời vơi bớt sầu đau

Lạy Phật con xin Sám hối.
Con đã quay về Đài sen

Lạy Phật con xin Sám hối .
Con đã thấm nhuần Ánh Dương

Cầu xin cho con Ánh Sáng

Ngời soi nơi nơi mê mờ

Trần gian vui trong Ánh Đạo.
Cho đời người bớt sầu đau

Lạy Phật con xin Sám hối

Con đã quay về Đài sen.
Lạy Phật con xin Sám hối.


Con đã thấm nhuần Ánh Dương
Lạy Phật con xin Sám hối

Con đã thấm nhuần Ánh Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét