Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

PHẬT NHẠC: Mẹ Từ BiNam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chắp tay qui kính lạy Người thiết tha con khấn nguyện cầu.
Quê huơng là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng.
Nam Mô Đai Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đóa hoa tươi sắc vô thường.
Sớm khuya rơi rớt khôn lường.
Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ giác. Mẹ hiền Quán Thế âm giọt nước cành dương xoa dịu lầm than.
Mẹ hiền Quán Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền.
Mẹ hiền Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên,
Mẹ hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chiến tranh đau đớn cuộc đời bão giông mây nước ngập trời.
Con xin mẹ Từ Bi cứu độ trần gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét