Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Công Đức Sinh Thành - thơ MG - Ns Quý Luân - Ca sĩ Khánh Sơn
Mời nghe bài hát Công Đức Sinh Thành - thơ MG - Ns Quý Luân - Ca sĩ Khánh Sơn,
hát trong Chương trình Nhạc Phật Giáo, chủ đề Công Đức Sinh Thành:

Video:
http://www.exattosoft.com/z2/yot/c-ocirc-ng-c-sinh-th-agrave-nh--video--VkkzSndUSkNvdEU#

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét