Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Đời tôi là tăng sĩ Trình bày: Khánh Duy
Đời Tôi Là Tăng Sĩ
Đâu không phải là nhà
Nên từ ái ly gia
Nghĩa thương người nhân thế
Ân tín thí đàn na

Đời tôi là Tăng sĩ
Không có cái riêng mình
Nhìn bào ảnh hư vinh
Trên, đền ơn Phật, Tổ
Dưới, thương khắp chúng sinh

Thân, đầu trần chân đất
Đời, một áo ba y
Đi trên dòng sinh tử
Chỉ nói Đạo Từ Bi

Bước vào nhà Như Lai
Ăn cơm của Như Lai
Nhìn pháp giới không hai
Nên nói Đạo Như Lai

Đời tôi là Tăng sĩ
Vũ trụ vẫn còn dư
Nhà lửa là ngục tù
Nên sống đời độc cư

Đời tôi là Tăng sĩ
Khi sinh chỉ một mình
Đến đi là đối cảnh
Nên độc lộ di hành

Đời tôi là Tăng sĩ
Quy nhất chỉ một thôi
Tâm không là tự tánh
Rồi như thế mà đi.

TNT Mặc Giang
__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét