Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Hình Ảnh Đại Lễ Cúng Dường Kính Mừng Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Thành Đạo tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp, 2011Hình Ảnh Phật Sự của Đại Lễ Cúng Dường Kính Mừng Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Thành Đạo và Lễ An Vị Quán Âm Bồ Tát tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp, 2011

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net) để thưởng lãm các hình ảnh sinh hoạt Phật sự trong Ngày Phật Thành Đạo, Đồng thời, Thánh tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phước tướng trang nghiêm cũng được An Vị tại Tu Viện nhân Đại Lễ Phật Thành Đạo.

Link phần 1: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=81

Phần 2: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=80

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 


Phòng Triển Lãm Hình Ảnh E-Temple: www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét