Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Khóa Huân Tu Phật Thất 7 Ngày tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp đã thành tựu viên mãnBan Hoằng Pháp
Ban Hoằng Pháp

THÔNG CÁO

KHÓA HUÂN TU PHẬT THẤT 7 NGÀY VIÊN MÃN

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử và Đồng hương,

Mùa Phật Giáng Sinh đã trở về khắp nơi với những người con Phật.  Khắp nơi, trời và người kính mừng Ngày Đức Phật A-Di-Đà Thị Hiện Giáng Sinh nơi cõi Ta-Bà một cách thành kính trang nghiêm.   Nhiều chùa, tự viện, tinh thất đã thiết lập những khóa tu niệm Phật cho Đại chúng tụ về kết duyên tu tập tinh tấn.  Như mọi năm Tu Viện Hộ Pháp đã long trọng tổ chức khoá tu Tịnh Độ -- Phật Thất 3 ngày.  Khóa Huân Tu Phật Thất 3 ngày bắt đầu từ chiều ngày 22, 23, 24, và đến trưa Thứ Bảy ngày 25 tháng 12 năm 2010 tại Tu Viện Hộ Pháp: 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733, Phone: (626) 453-0109 dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, Phương Trượng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp.

Kính thưa Đại chúng,

Khóa Huân Tu Phật Thất 7 Ngày tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp đã thành tựu viên mãn ngoài sự dự đoán của Ban Hoằng Pháp.  Đặc biệt trong 6 năm qua, năm nay Đại chúng tinh tấn tu tập vượt bậc; ngoài Thượng Tọa Phương Trượng tận tình hướng dẫn khóa tu, nhờ có thêm sự dũng mãnh hộ thất của Thầy Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, và cô Thích Nữ Pháp Huệ về từ Little Saigon, Khóa Tu Huân Tu Phật Thất mở rộng cho đến 7 Ngày.  Bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 sớm hơn 3 ngày, bao gồm một ngày niệm Phật suốt từ Los Angeles đi và về tham dự Lễ Hội Hoa Đăng Cung Chiêm Phật Ngọc Hòa Bình tại Las Vegas trở về ngày 26 tháng 12 năm 2010.

Đó là tất cả tấm lòng biểu tỏ lòng thành báo ân Đức Phật A-Di-Đà hóa độ đồng quyết tâm phát nguyện tinh tấn niệm Phật, kiếp này là kiếp sau cùng của Đại-chúng khẩn xin phát nguyện cầu vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.  Ban Hoằng Pháp Tu Viện Hộ Pháp trân trọng kính cảm niệm ân đức hướng dẫn của Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp, và  sự hộ trì của Tỳ kheo ni Pháp Niệm cho khóa tu Phật Thất được viên mãn tốt đẹp.  Đồng thới, Tu Viện vô cùng tán thán công đức của quý Phật tử gần xa hoan hỷ sắp xếp thời gian dùng 3 ngày nghỉ lễ Phật Giáng Sinh tụ về Tu Viện cùng kết duyên tinh tấn tu tập trong khóa tu 7 ngày vô cùng Pháp lạc vừa qua.

Sự hiện diện của quý Thầy Cô, quý Phật tử cùng ban hộ thất công quả suốt các 7 ngày tu học là sự cúng dường ý nghĩa và quý báu nhất, sẽ làm cho năng lực và kết quả vãng sinh trong kiếp sống sinh tử sau cùng của quý vị sớm thỏa nguyện ước mong.  Tương lai Đại chúng nhất định sẽ được kết duyên đời đời với Đấng Cha lành Đức A-Di-Đà Phật, Mẹ Hiền Quán-Thế-Âm Bồ Tát, và Chư Bồ Tát Thánh Chúng trong kiếp sống an vui cõi Tịnh Độ.

Theo tinh thần tu tập tinh tấn của năm nay, Đại chúng cùng phát nguyện sẽ tinh tấn về đông đủ hơn tu tập KHÓA TU PHẬT THẤT 7 NGÀY Kính Mừng Phật A-Di-Đà Giáng Sinh cho năm 2011 sẽ được tổ chức từ sáng Phật Nhật 6:00 am ngày 18 tháng 12 đến Thứ Bảy chiều 6:00 pm, ngày 24 tháng 12 năm 2011.  Đồng thời, sau khóa tu Phật Thất 7 ngày bế mạc, tiếp theo là Lễ Cúng Dường Cây Bồ Đề Phật,  Ông Già Santa Monk Phật Giáo sẽ phát quà và lộc Giáng Sinh thật vui vẻ hào hứng cho các trẻ em và Phật tử tại Chánh Điện Tu Viện Hộ Pháp lúc 7:30 pm ngày 24 tháng 12 năm 2011.   

Để cho khóa tu Phật Thất Năm 2011 được đông đủ và trang nghiêm, Ban Hoằng Pháp đã lên lịch  cho Khóa Tu, vậy xin Đại chúng khi đi làm vào đầu năm 2011 nhớ lấy 5 ngày phép giữ trước cho khóa tu Mùa Phật Giáng Sinh.  Kính chúc quý vị và bửu quyến một Mùa Phật Giáng Sinh 2010 được vô lượng thọ, vô lượng công đức, và vô lượng an lạc cát tường; và hẹn sớm gặp lại các quý vị trong kỳ Phật Thất 7 Ngày Năm 2011.

Nam Mô Vô Lượng Công Đức Phật,

Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm

Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp

 

 

 Hoa Dâng Cúng Phật

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

  

Đại Chúng Liễu Tri - E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét