Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Phòng Audio Nghe Phật Pháp tại Tu Viện Hộ Pháp


Phòng Audio Nghe Phật Pháp tại Tu Viện Hộ Pháp 
 
(Kính chuyển giúp để cùng chia sẻ vui theo công đức)
Thưa các bạn,
Những ngày Lễ được nghỉ ở nhà, đây là thời gian tốt nhất ngồi xuống uống trà thiền, nghe một thời  niệm Phật theo lối niệm Phật đặc thù lúc chậm lúc thôi thúc với tiếng trống dòn như ra trận sát-lá-cà với Ma binh phiền não, hòa cùng tiếng khánh, linh, chập chả, chuông và mõ của Đạo Tràng TVHP.  Cách niệm Phật này T.T. Phương Trượng TVHP đặt tên là: "Oai Lực Niệm Phật."  Tu Viện Hộ Pháp thân mời bạn cùng niệm theo rất có lợi lạc.
Hoặc bạn cũng có thể nghe một số bài thuyết Pháp d hiểu trong kho Phật Pháp tại LINK này:  http://www.box.net/tuvienhophapusa
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.
Kinh chúc Năm Mới an lành, kiết tường tinh tấn và đại tinh tấn.
Merry Lucky Buddha and Happy New Year!
Buddha loves you and yours,
Ban Hoằng Pháp
Tu Vien Ho Phap 
================
In Buddha We Trust
================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét