Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

KHOÁ TU PHOWA & LỄ QUÁN ĐẢNH 9/9/2022 Big Bear City


 THÔNG BÁO KHOÁ TU:


LỄ QUÁN ĐẢNH &  TRUYỀN DẠY ĐẠI PHÁP PHOWA - NGỌN CỎ CẮM THẲNG TẠI TU VIÊN LIÊN HOA SANH, CALIFORNIA GIỮA THÁNG 9/2022

Con kính qui mạng đảnh lễ Đức Phật A-Di-Đà

Kỳ diệu thay!  Lành thay!  Đại Pháp Phowa thâm diệu Tịnh Độ Tông của Mật Thừa làm lợi ích chúng sanh hữu duyên ngày nay đang phổ khắp năm châu bốn biển, và nay Pháp Phowa này sẽ được H.H.   Rigzin Dorjee Rinpoche sẽ ban lễ quán đảnh và khẩu truyền.

Khoá tu Chuyển Di Thần Thức - Dòng Nyingma Cổ Mật Phowa sẽ trang nghiêm tổ chức tại Đạo Tràng Tu Viện Liên Hoa Sanh 3 ngày thứ Sáu, Bảy & Chủ Nhật ngày 9, 10 & 11 Tháng 9  Năm nay 2022 tại:

TU VIỆN LIÊN HOA SANH - OGYEN CHOELING

45564 4Th Street 

Big Bear City, CA 92314

Tel.:(714) 443-1210

       (626) 377-1103

Thay mặt cho ban tổ chức Pháp hội Phowa, chư Tăng Ni TVLHS kính thông báo đến đại chúng liễu tri về tham dự, và phát tâm hoan hỷ vui theo công đức hoằng Pháp H.H Rigzin Dorjee Rinpoche.

Vì Khoá Tu có giới hạn, số hành giả khắp nơi về tham dự rất đông, mong quí Phật tử hoan hỷ dành thời gian sắp xếp ghi danh sớm nhất, và bắt đầu từ ngày hôm nay.

Anila Pháp Tạng Tỳ kheo ni sẽ là vị thông dịch tiếng Vietnamese xuất sắc để giúp cho chư hành giả Việt Nam thâm nhập Pháp môn Phowa một cách dễ dàng.  Đồng thời, sẽ có rất nhiều hành giả mười phương khắp nơi đồng tụ hội về hộ trì và tu tập.

Trong ngày tu Phowa cuối cùng, Tổ Sư H.H Rigzin Dorjee Rinpoche sẽ kiểm chứng các dấu hiệu thành tựu Phowa của các đệ tử hành giả theo truyền thống cổ truyền.   Từng vị sẽ lên để được kiểm chứng kết quả của 3 ngày tu tập.  

Khi có dấu hiệu  NGỌN CỎ CẮM THẲNG đứng trên đỉnh đầu cho các hành giả là dấu hiệu đắc Pháp Phowa, CỬA GIẢI THOÁT MÔN đã mở trên đảnh đầu, đường về cõi Cực Lạc trong tương lai là tự tin chắc chắn khi mãn duyên kiếp người.

Khoá tu 3 ngày trên, Ban tổ chức xin phát tâm cúng dường: miễn phí ghi danh tu học cho tất cả chư Tăng Ni, cúng dường kinh sách nghi quỹ hành trì cho tất cả Đại chúng, nếu Đại chúng muốn phát tâm đóng góp tịnh tài và bảo trợ các chi phí tổ chức, xin tuỳ hỷ cúng dường.  

Khoá tu Phowa mở rộng cho tất cả Đại chúng nhưng chư vị phải tự túc chỗ ngủ  và vật thực trong ba ngày.  BTC chỉ có khả năng giới hạn lo hoặc sắp xếp chỗ nghỉ và ăn  cho các hành giả ở phương xa về tham dự.   BTC rất hoan hỷ nhận mọi sự giúp đỡ của các nhà bảo trợ cho Ban tổ chức có thể chu toàn đại Phật sự  khoá tu Phowa lần đầu tiên này của tu viện một cách tốt đẹp và nhiều Pháp lạc duyên lành.

Chư hành giả ở xa lần đầu tiên đến Tp du lịch Big Bear City, BTC sẽ hướng dẫn cho quí vị chiêm bái thiền hành tại một số các Thánh địa trên non Đại Hùng Sơn và tham quan phố núi du lịch nổi tiếng Big Bear Lake.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho tất cả Đại chúng sức khoẻ và trường thọ, Bồ đề tâm tăng trưởng và đắc Pháp tu tập, sớm giác ngộ độ chúng sanh.

Hẹn sớm gặp toàn thể Đại chúng trong khoá tu  tại Tu Viện Liên Hoa Sanh, Big Bear City.

Om Ami Dewa Hrih _()_ Nam Mô A Di Đà Phật

Big Bear City, ngày Vía Đức Liên Sanh mùng 10 tháng 4 năm Tân Sửu 2022

TM Ban Tổ Chức,

🙏❤️🙏

Hoà thượng Thích Tuệ Uy

Sư cô Thích Nữ Pháp Tạng


🏔🏔🏔🏔🏔

Ghi chú:  

👉Tất cả quí vị Phật tử muốn tham dự khoá tu, xin nhớ tự túc mua vé ✈️ và đến phi trường  quốc tế Los Angeles - LAX 👌🏻giá vé này này chắc chắn Đức Phật A Di Đà sẽ hoàn trả lại hơn gấp tỉ tỉ tỉ lần.

👉Quí Phật tử nhớ tự mướn xe về tu viện hoặc gọi đặt dịch vụ Uber Taxi


PHOWA - NGỌN CỎ CẮM THẲNG🌾🌾🌾 Thầy Núi Quê Mùa Cũng Dự Phần Đắc Pháp Phowa 


Video:  😇🙏👉👉👉https://www.facebook.com/100001092672983/posts/5256295701083467/?d=n

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét