Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

CÚNG DƯỜNG NƯỚC RỮA CHÂN MỘT PHÁP TU TUYỆT VỜI CHO NGƯỜI PHẬT TỬ VIỆT NAM

 HAPPY TUẦN LỄ RỬA CHÂN CÁC BẬC THẦY & CÁC BẬC CHA MẸ

NGƯỜI KHÁC ĐẠO HỌ TÔN QUÍ 

VÀ SÙNG TÍN ĐỨC DALAI LAMA NHƯ VẬY ĐÓ 


CÚNG DƯỜNG NƯỚC RỮA CHÂN MỘT PHÁP TU TUYỆT VỜI CHO NGƯỜI PHẬT TỬ VIỆT NAM 

Rữa chân là một phép tôn kính và sùng mộ các Bậc Thầy trong truyền thống Phật Giáo Kim Cang Thừa và Tiểu Thừa cũng như truyền thống Ấn Độ giáo.

- Lành thay !  Hay thay !!! 

“Trọng Thầy mới được làm thầy”

“Thị Hoà Thượng như thị Phật” 

Tạ ơn Thánh Đức Dalai Lama đã vì lòng Đại bi tâm chấp nhận sự cúng dường này,  chúng con rất hoan hỷ vui theo công đức lành này, và nguyện có một ngày chúng con được RỮA CHÂN cho Ngài, các bậc Thầy Giác Ngộ, và Đức Phật A-Di-Đà ở cõi Tịnh Độ.

Lần đầu tiên thấy hình ảnh quí hiếm thân thương rữa chân một cách trân trọng trong video trên Thầy núi quê mùa này liền nhớ đến tất cả các đệ tử và đồng hương đã và đang làm nghề Móng Chân móng Tay Nails tại Hoa Kỳ.  Vì sao?  Vì đây là Pháp Môn tu tập tuyệt vời mà Thầy đã trực giác nhìn thấy nên liền khuyên các con sớm ứng dụng ngay vào đời sống hằng ngày khi mỗi ngày các con đi làm for living.

Chỉ cần các con quán tưởng tất cả các chân người khách ngày hôm nay các con đang làm cho họ là đôi chân của Đức Phật Thế Tôn 🥰 hoặc đôi chân của🥰 Đức Dalai Lama, hay là đôi chân😍 cha mẹ của mình (chúng sanh Mẹ hiền)  CHỈ QUÁN TƯỞNG thôi từ TÂM BỒ ĐỀ🌈 của chính mình thì các con sẽ tích tụ rất nhiều công đức và thần thái của con sẽ thay đổi một cách khác biệt từ đây.  

Hãy nhớ áp dụng Pháp Tu Rữa Chân này vào NGÀY MAI con nhé!!!  Không những  tâm mình luôn được an vui làm việc, mà còn được nhiều khách hàng thương tưởng vì nhờ có năng lượng từ trường tốt từ nơi người làm việc khi xúc chạm vào chân người khách, bỏ ra ngoài tâm tất cả các ý nghĩ negative khác như tự ty mặc cảm, tham lam, ích kỷ, tỵ hiềm, kiêu căng, tính toán, v.v...

Chắc chắn chư thiên trên đầu sẽ 

mĩm cười tán thán!  Thổ địa, tài thần, v.v... sẽ ủng hộ.

Khi đến chiêm bái và tu học các chùa theo truyền thống PG Mật thừa, hoặc  có thể thấy  các bàn thờ của Tu Viện Liên Hoa Sanh, và tự thân của các hành giả trong thất đều luôn bày TÁM MÓN CÚNG DƯỜNG: ngoài chén nước thứ nhất cúng dường nước uống, hành giả luôn thay chén nước  thứ hai biểu tượng và thành kính cúng dường nước rửa chân lên Đạo Sư hay chư Phật Bồ Tát mỗi ngày để tích luỹ công đức... có nhiều ý nghĩa thâm sâu trong sự cúng dường rất quan trọng cho một hành giả hành trì mỗi ngày.  Chính vì thế Thầy tôi Đức Liên Hoa Sanh từng dạy rằng các con phải nhớ luôn sùng kính dâng cúng dường tám món cát tường lên Tam Bảo và tụng đọc bài kinh qui y Tam Bảo mỗi ngày, nếu không  làm như thế con đã phá bỏ giới nguyện.  Cho nên các bậc thầy Kim Cang Thừa hoặc hành giả Mật thừa thứ thiệt khi đi xa thường mang theo một tượng Phật nhỏ và các vật dụng phẩm vật cúng dường để cúng dường Tam Bảo bất cứ nơi đâu đi đến trong lúc xa chùa viện nhiều ngày.  Ngay cả thực hành pháp cúng dường này mỗi ngày trong lúc nhập thất 3 năm trước khi hành giả thực hành Pháp tu chánh.  Đủ thấy CÚNG DƯỜNG TAM BẢO và QUI Y TAM BẢO mỗi ngày quan trọng như thế nào với người con Phật.

Tóm lại, Con hãy nhớ tu trong mọi hoàn cảnh, ít ra con cũng có từ 8 đến 12 giờ làm Nails, vừa làm vừa tu, con biết tu sẽ có nhiều công đức, rồi nhớ đem HỒI HƯỚNG công đức đó cho khắp pháp giới chúng sanh thì công đức càng lớn hơn thêm.  Càng tu con càng thấy BẢN NGÃ cái ta tiêu dần đến mất là con đã đi đúng đường.  Đời này phúc lộc đầy đủ và kiết tường, đời sau nhất định sanh về cõi Tịnh Độ

Nam Mô A-Di-Đà Phật

Om Ah Hung

🙏💓🙏

Thầy núi quê mùa non Đại Hùng Sơn, Big Bear Mountains 


Xem Video 💓🙏👉👉👉https://www.facebook.com/100001092672983/posts/3435371089842613/?extid=F8Dr6ENuo1B09HIT&d=n


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét