Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI Khoá Tu Đức Liên Hoa Sanh Con kính lễ Đức Liên Hoa Sanh Đạo sư từ ái, Liên Hoa Sanh Monastery đầu tiên chính thức tổ chức mở khoá tu về Mật thừa, kính mời tất cả chư hành giả một phen thân hành lên Đại Hùng Sơn cùng kết duyên tham dự khoá tu quan trọng và tuyệt vời này tại Tu Viện Liên Hoa Sanh vào 2 ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật 17 & 18 tháng 8 năm 2019 dưới sự hướng dẫn trục tiếp của Đại sư Tulku Orgyen Rinpoche đến từ Santa Barbara, California Sự tụ hội của chư hành giả về tham dự trong khoá tu hai ngày này là niềm vinh dự và là nguồn năng lượng tốt tạo hứng khởi cho sự tu tập và hoằng Pháp của Đạo tràng Liên Hoa Sanh. Trân trọng kính mời Om Mani Pedme Hung In Metta Ogyen Choeling Monastery

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét