Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

VÌ SAO CHÂN NGÔN “Minh Chú” BẮT ĐẦU BẰNG CHỦNG TỰ “OM”?

Trong Đại thừa, chúng ta thường niệm bắt đầu bằng chữ "Nam mô" để thể hiện Tâm chí thành. Tâm chí thành được thể hiện qua cả thân, khẩu và ý. Thân đỉnh lễ là thể hiện sự chí thành của thân, miệng trì tụng “Nam mô…” là thể hiện sự chí thành của khẩu, tâm chúng ta tha thiết hướng về Đức Phật là sự chí thành của ý, như thế chữ “Nam mô” là thể hiện tâm chí thành của cả thân, khẩu và ý. Trong truyền thống Kim Cương thừa, câu chân ngôn thường bắt đầu bằng chủng tử "OM". Chữ OM là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ vô cùng mạnh mẽ và to lớn.
Từ xa xưa, khi vũ trụ còn sơ khai về sự sống, con người đã cảm nhận được sức mạnh, hơi thở và nhịp sống của thiên nhiên qua những năng lượng và âm thanh chuyển động được tạo ra từ bão tố, sóng gió hay thậm chí tiếng rừng già xào xạc, những chuỗi âm thanh dội từ vách núi rền vang, rung động. Tất cả những âm thanh mang năng lượng tự nhiên của vũ trụ đều có một âm nền và gốc tương tự nhau.
Theo cách gọi của người thế tục là năng lượng của vũ trụ bao gồm năng lượng âm và dương, còn trong Kim Cương thừa là năng lượng của phụ tính và mẫu tính, hay là năng lượng vi tế mạnh mẽ hài hòa của từ bi và trí tuệ. Vì thế khi câu chân ngôn chúng ta bắt đầu bằng chữ chủng tử OM để thu gom năng lượng tinh tế mạnh mẽ của vũ trụ, hay là thu gom năng lượng hài hòa của từ bi và trí tuệ để trợ giúp cho sự thực hành của mình dễ dàng phát triển trí tuệ, từ bi, mới hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp.
Sử dụng năng lượng vũ trụ để lợi ích chúng sinh với Trí tuệ và lòng Từ bi
Khi bạn sử dụng năng lượng vũ trụ để cứu độ chúng sinh với Trí tuệ và Từ bi thì công năng sẽ rất mạnh mẽ, bởi vì năng lượng của vũ trụ có sức mạnh rất lớn. Chữ chủng tử OM tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ, hoặc tượng trưng cho toàn bộ vũ trụ. Khi chúng ta nói về vũ trụ tức là nói về sức mạnh thực sự của vũ trụ, trong hình thức năng lượng phụ tính và mẫu tính giúp phát triển sự hiểu biết về các thiện hạnh của từ bi và trí tuệ. Ví dụ hoạt động thiện hạnh yêu thương chúng ta cần có năng lượng thuộc phụ tính, cùng lúc chúng ta cần sự phát triển của trí tuệ, nếu không có trí tuệ tất cả mọi thiện hạnh sẽ không thành công. Muốn phát triển trí tuệ chúng ta cần sự trợ giúp của năng lượng mẫu tính, thuộc năng lượng vũ trụ. Hai năng lượng này rất cần để phát triển sự thực hành yoga, Yoga Mantra, Yoga Sutra,…. Vấn đề quan trọng là làm thế nào đưa hai loại năng lượng này vào sự thực hành phát triển từ bi trí tuệ của chúng ta. 
Đây là một trong những lý do chúng ta thực hành sự trân trọng lẫn nhau. Chúng ta tôn trọng tất cả mọi năng lượng, tất cả mọi thứ. Ví dụ chúng ta tôn trọng động vật, tôn trọng con người, tôn trọng cây cối, cho đến cả những côn trùng bé nhất chúng ta cũng đều tôn trọng bình đẳng như nhau. Chúng ta không nên nói rằng: “Loài người có quyền ngược đãi, đối xử tàn tệ với các loài khác hoặc có quyền giết hại mạng sống các loài” Điều này hoàn toàn sai! Chúng ta cũng không nên nói rằng: “Nam giới rất tuyệt, chúng ta cần tôn trọng phái nam, không cần tôn trọng phái nữ”. Điều này càng sai! Đức Phật Thích Ca đã từng dạy rằng: người nữ có quyền chứng ngộ bình đẳng với người nam không khác. Cho nên Ngài không chỉ cho người nam xuất gia thọ giới Tỳ kheo để chứng quả A la hán, mà Ngài còn cho phép người nữ xuất gia làm Tỳ kheo ni và cũng có thể chứng A la hán như các vị Tỳ kheo không khác. Không chỉ thế trong Kim Cương thừa còn có các hành giả Yogi, Yogini, hay các vị Bản tôn như Daka, Dakini và chư Phật trong hình tướng nam và cả trong hình tướng nữ. Vì vậy tất cả mọi người, mọi loài bao gồm cả cây cối, côn trùng,…đều cần được tôn trọng như nhau. Đó chính là giáo lý của Đức Phật, là thông điệp về Từ bi và Trí tuệ của Ngài.
 VIF SA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét