Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ THÔNG CÁO: V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt tại Miền Trung Việt NamGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI
Tu viện An Lạc – 901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004 – U.S.A.
 
Phật Lịch 2560                                                                              Số 02/TVTTXH/TC/TVT
THÔNG CÁO
V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt tại Miền Trung Việt Nam
Kính gửi: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT thành viên các Hội Đồng, các Tổng Vụ thuộc GHPGVNTNHK,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT,
Như quý vị đã biết qua báo chí và các cơ quan truyền thông từ trong nước và hải ngoại, vào ngày 14/10/2016, mưa lớn tạo nên lũ lụt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị khiến cho 27 người chết và mất tích, gần 100 ngàn ngôi nhà bị ngập nước, có nơi nước ngập đến mái; gia cầm gia súc chết la liệt, ruộng vườn và hoa mầu bị ngập úng, hư hại vô kể; mấy trăm ngàn người không có cơm ăn, phải sống cảnh màn trời chiếu đất; dự kiến sau cơn lũ có thể dân làng có nguy cơ đón nhận cả bệnh dịch của miền nhiệt đới.
Trước thảm cảnh tang thương, nhà tan cửa nát của đồng bào và nạn nhân thiên tai, người con Phật khắp nơi không khỏi đau lòng rơi lệ. Do vậy, với Thông Cáo này, chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho các nạn nhân, kẻ mất được siêu sanh lạc quốc, người còn được giúp đỡ và sớm ổn định đời sống.
Một cách thiết thực hơn, chúng tôi kính mong chư Tôn Đức và quý Phật tử ngay tại đơn vị cơ sở của mình, hoặc từ gia đình, thân tộc và bằng hữu của mình, vận động lạc quyên, chung lòng chung sức, mỗi người một tay, để khẩn cấp cứu đói, trợ giúp áo mặc và chỗ dung thân tạm thời cho các nạn nhân sau cơn ngặt nghèo hiểm nạn.
Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ cử một phái đoàn trực tiếp đến ủy lạo cứu trợ tại các nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong một ngày rất gần.
Đây là Phật sự chung của Giáo Hội, cũng là sự biểu hiện từ bi tâm của người con Phật đến với nhân sinh khổ nạn. Kính mong chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ thành viên tùy nguyện lạc quyên cứu trợ bằng phương tiện thuận lợi nhất tại địa phương, hoặc tập trung tịnh tài đến Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội để phái đoàn của Tổng Vụ thực hiện ủy lạo.
Mọi tịnh tài cứu trợ xin gửi đến một trong hai địa chỉ sau:
1.   TU VIỆN AN LẠC                                    
     C/O – HT. THÍCH THÔNG HẢI                                        
     901 S. SATICOY AVE.,
     VENTURA, CA  93004
     Tel.: (805) 659-9845 hoặc (805) 816-8799 

2.   THIỀN TỊNH ĐẠO TRÀNG
      C/O – NI SƯ THÍCH DIỆU TÁNH
      11502  DANIEL AVENUE
      GARDEN GROVE, CA 92840
      Tel.: (714) 638-0989 Cell.: (714) 266-4171
 
Phần Memo xin ghi rõ “Cứu trợ lũ lụt 2016”.
 
Thành kính tri ân sự đồng tâm cầu nguyện và tích cực ủng hộ cứu trợ của quý vị.
Cầu nguyện chư Phật hộ niệm cho tất cả chúng ta thành tựu hạnh nguyện hoằng dương Chánh Pháp, cứu khổ sinh dân.
 
Nam Mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính thông cáo,
Ventura, ngày 19 tháng 10 năm 2016
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội
Tổng Vụ Trưởng,


Tỳ Kheo Thích-Thông-Hải
    
  
Nơi nhận:
-  Chư tôn túc trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh để “kính thẩm tường,”
-  Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK để “kính tường,”
-  Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK để “kính tường”
-  Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ thành viên các Hội Đồng,
   các Tổng Vụ để hỗ trợ.
-  Các cơ quan truyền thông báo chí để giúp phổ biến
-  Hồ sơ lưu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét