Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Kính Đảnh Lễ và Khánh Tuế Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già

Kính Đảnh Lễ và Khánh Tuế Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già - Tự Tứ 2016


Kính Đảnh Lễ và Khánh Tuế Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già


TRƯỜNG HẠ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG FREMONT, SAN JOSE, CALIFORNIA - HOA KỲ

The 15th National Annual Summer Retreat of The Vietnamese Sangha in San Jose 2016
June 14 - 23, 2016

E-Temple: www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét