Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles, Hoa Kỳ

Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của
Cố Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ


May You Rest in The Pure-Land -- Namo Amitabha Buddhaya -- HoPhap.Net
E-Temple: www.HoPhap.Net 

TỊCH DIỆT VI LẠC


Nguyện Cầu

Giác Linh Cố Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
thượng NHƯ  hạ HUỆ

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC


ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng NHƯ  hạ HUỆ
(1934-2016)

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát
Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc

E-Temple: www.HoPhap.Net


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

CỦA ĐẠO TRÀNG TU VIỆN HỘ PHÁP, LOS ANGELES, USA


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Tang Lễ, cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến thuộc Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Tu Viện Hộ Pháp & iTemple HoPhap.net, Chúng con nhận được ai tin:  
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp Tự Giải Trí, Pháp Hiệu Trí Thông, Đời Thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế,

- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015),
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia,
  Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam,

đã thu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày thứ Năm, 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc
Trụ thế:  83 năm              Hạ lạp:  60 hạ

Sự ra đi của Hòa Thượng không những là nỗi mất mát lớn lao của quý vị môn đồ pháp quyến, mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên Thế giới cũng mất đi một bậc cao tăng khả kính đã cùng vận nước thăng trầm qua bao thời đại.

Thay mặt toàn thể chư Tăng & Phật Tử Đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp & iTemple HoPhap.net, Chúng con xin thành kính đốt nén tâm hương cúng dường nhất tâm cầu nguyện Giác-Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc, bất vong nguyện lực, hồi nhập Ta-Bà, hóa độ chúng sanh, đồng thành Phật Đạo.  Đồng thời, xin kính lời phân ưu đến quý Giáo hội và toàn thể môn đồ Pháp quyến trong sự mất mát lớn lao này. 

Los Angeles PL 2560, ngày 23 tháng 6 năm 2016
Thành Kính Đảnh Lễ và Nhất Tâm Cầu Nguyện

Tỳ kheo Thích Tuệ Uy
Viện trưởng Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles
Tu Viện Hộ Pháp, Orange County
Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (iTemple:HoPhap.Net)

Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm
Trụ trì Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles
và Phật tử Ðạo Tràng Hộ Pháp
Đoàn Tăng Ni Việt Nam Truyền Giáo Tại Hoa Kỳ

E-Temple: www.HoPhap.Net


Tu Viện Hộ Pháp phát nguyện thọ trì kinh chú liên tục 21 ngày đêm   để hồi hướng công đức cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc
--- Đại chúng liễu tri ----
Every Temple’s Bell Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable Zen Master Tri Nang’s Death
"Thầy đã đi rồi..."

The Most Venerable Master Thich Nhu Hue Passed Away at 9:25 PM  June 23, 2016 in Australia

Please, Every Temple’s Bell in Australia, USA, & Vietnam Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable Master Thích Nhu Hue’s Death During The First 21 Days from 4-6:00 a.m.


E-Temple: www.HoPhap.Net


TIỂU SỬ ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ thế danh là Phạm Kim Huệ, sinh năm Giáp Tuất, ngày 02-4-1934 tại làng Cẩm Phô, quận Điện Bàn (nay là thành phố Hội An), tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Source link -->  http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=40&759=4776&59615=4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét