Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Chùa Bồ Đề: Pháp Hội Dược Sư 2, Khóa Tu Ngày Cầu Nguyện


Chùa Bồ Đề: Pháp Hội Dược Sư 2, Khóa Tu Ngày Cầu Nguyện

Namo Buddhaya _()_ Đức Tuệ Phổ Từ - HoPhap.Net Press
Namo Buddhaya _()_ Đức Tuệ Phổ Từ - HoPhap.Net Press

Fountain Valley (Bình Sa)- - Chùa Bồ Đề, tọa lạc tại số 829 S. Newhope St, Santa Ana, CA 92704 do Tỳ Kheo Thích Đồng Châu làm viện chủ đã long trọng tổ chức "Pháp Hội Dược Sư 2, Khóa Tu Ngày Cầu Nguyện" vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 25-26 tháng 6 năm 2016 tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhust St, Fountain Valley, CA 92708.

- Pháp hội qua những đề tài thuyết giảng thâm sâu vi diệu, phương thuốc Dược Sư, chỉ rỏ cội nguồn của Thân và Tâm bịnh, phương cách điều phục trong đời sống nầy.

- Tụng kinh Dược, trì niệm danh hiệu và thần chú Đức Phật Dược Sư.

- Lễ quán đảnh Dược Sư, cầu nguyện thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ.

Cầu siêu cho người qúa vãng thuyết linh hiến cúng cầu siêu cho thai nhi.

- Lễ phóng sanh …

Pháp Hội diễn ra với sự tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử khắp nơi về chứng minh và tu học.

Chứng minh lễ khai mạc Pháp Hội có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới Viện Chủ chùa Liên Hoa, HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, HT. Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện Chủ Chùa Cổ Lâm Seattle, Chứng Minh Đạo Sư Pháp Hội, Pháp ngữ khuyến tu dền đại chúng có; HT. Thích Minh Dung, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hoá GHPGVNTNHK, Viện Chủ Chùa Quang Thiện và Tu Viên Sơn Tùng, Giảng Sư Pháp Hội, với đề tài: Hiểu rõ thân và tâm bịnh.
Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm chủ trì tụng niệm Kinh Dược Sư với đề tài: Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Đại sư Tulku Orgyen Phuntsok, Ban Pháp Quán Đảnh, cầu nguyện tật bệnh tiêu trừ với đề tài: Ý Nghĩa Pháp Sự Quán Đảnh Dược Sư. Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, Viện Chủ Chùa Hộ Pháp…

Mở đầu, Tỳ Kheo Thích Đồng Châu, Viện Chủ chùa Bồ Đề, Trưởng Ban Tổ Chức đa cùng Phật tử Đạo Tràng Bồ Đề tác bạch cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chứng minh lễ khai mạc. Trong lời tác bạch có đoạn Thầy Đồng Châu nói: "… Hiện diện ngày hôm nay nơi Pháp Hội này. Thiết nghĩ đây là cơ duyên hiếm có để đạo tràng hội chúng được gặp gỡ các bậc pháp sư, đại sư, giảng sư uyên thâm giáo nghĩa Phật học. Được lắng nghe những lời pháp thoại, pháp sư vi diệu. Ngõ hầu trên bước đường tìm về tự thân đạt nhiều lợi ích. Hòa chung trong công tác Phật sự, chùa Bồ Đề chúng con long trọng tổ chức Pháp Hội Dược Sư 2 Khóa Tu, Ngày Cầu Nguyện nầy.

"Trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư tôn đức, sự hiện diện của đông đảo hội chúng. Thay mặt ban tổ chức pháp hội,chúng con xin tuyên bố khai mạc Pháp Hội Dược Sư 2 năm 2016."

Trong suốt hai ngày Pháp Hội từ lúc khai mạc đến khi bế mạc, Hội chúng luôn niệm Hồng Danh Phật Dược Sư "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh," và nghe những bài thuyết pháp của các Hòa Thượng, Thượng Tọa chứng minh cũng như Giảng Sư.

Qua ngày thứ hai của Pháp Hội, Đại Sư Tây Tạng Tulku Orgyen Phuntsok đã ban Pháp Quán Đảnh, cầu nguyện tật bệnh tiêu trừ và thuyết giảng đề tài "Ý Nghĩa Pháp Sự Quán Đảnh Dược Sư." Vào buổi chiều Chủ Nhật Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm chủ trì lễ cúng thí thực cô hồn, thuyết linh hiển cúng cầu siêu thai nhi.

Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 6 giờ 45 chiều Chủ Nhật, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên An, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới, Viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Bảo Quang; Hòa Thượng Thích Bửu Lợi, Viện Chủ Đại Bi Quán Âm, San Bernadino, Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn trú sứ chùa Bát Nhã, Đại sư Tulku Orgyen Phuntsok, một số Lạt Ma Tây Tạng, một số Thượng Tọa và các Sư Cô Thích Nữ Lệ Ý, Thích Nữ Trung Châu, Thích Nữ Hỷ An (chùa Phật Đà San Diego), Thích Nữ Đức Huy, Thích Nữ Nguyên Giác, Thích Nữ Như Hiền (chùa Bát Nhã) được ban tổ chức cung thỉnh lên lễ đài cử hành nghi thức bế mạc.

Trong lời Đạo từ, Hòa Thượng Quảng Thanh cho biết, nhiều Phật tử tin rằng những người đã quá vãng sau 49 ngày sẽ đi đầu thai nhưng không hẳn thế, vì có nhiều oan hồn vì một lý do nào đó chưa được siêu thoát, còn vất vưởng chưa đi đầu thai được nên Pháp Hội Dược Sư là một phương thế giúp các oan hồn đó được đi đầu thai vào kiếp khác. Do đó, Hòa Thượng tán thán công đức vô lượng của Thầy Thích Đồng Châu và Ban Tổ Chức chùa Bồ Đề đã tổ chức Pháp Hội Dược Sư lần thứ 2 thật trang nghiêm lợi lạc và hôm nay được hoàn mãn.

Tiếp theo phần Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Nguyên An, HT. đã kể lại câu chuyện về một em bé bị một em bé khác đã mất nhập vào, Hòa Thượng nói, "Ngày hôm nay các bác sĩ và những nhà khoa học đều tin rằng con người có linh hồn. Sau khi qua đời, cái hồn đó có thể giúp đỡ chúng ta hay có thể tìm cách hại chúng ta tùy theo cái duyên của mỗi người. Cho nên Pháp Hội Dược Sư giúp các oan hồn đó siêu thoát."

HT. cũng đã ca ngợi tinh thần hy sinh của Thầy Thích Đồng Châu và ban tổ chức đạo tràng chùa Bồ Đề,trong đó có đạo hữu Thiện Giác, Nguyên Bảo và nhiều vị khác đã đóng góp nhiều công sức để thực hiện lễ hội Dược Sư hằng năm.

Tiếp theo, các nữ phật tử lên lễ đài trao tặng chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni mỗi vị một món quà "Tạ Pháp." Trong lúc nầy, Thầy Thích Đồng Châu cũng trao tặng một nữ Phật tử một món để ghi nhận những đóng góp của vị nầy trong các ngày lễ Pháp Hội Dược Sư 2.
Chương trình Pháp Hội kết thúc vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật 26.6.2016.
Mọi chi tiết xin liên lạc: Chùa Bồ Đề (714) 548-9088.

source: VietBao.com

===================================


_(())_ Nam mô A-Di-Đà Phật _(())_

Kính bạch Pháp hội Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hộ Pháp, Chư Đạo Sư, Không Hành Nam, Không Hành Nữ ở thập phương thế giới,
Xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của con,
Nhờ oai lực của thiện căn rộng lớn,
Xin cho con làm lợi lạc chúng sanh bằng thân, khẩu, ý thanh tịnh.
Xin cho những phiền não do tham, sân, si, kiêu mạn và ganh tị đừng nổi lên trong tâm con.
Xin cho những ý tưởng về danh vọng, địa vị, của cải, nhục vinh và những ưu tư về đời sống này đừng khởi lên dù chỉ trong giây lát thôi.
Xin cho suối tâm con chan chứa yêu thương, từ bi và Tâm Bồ Đề,
Và nhờ đó xin cho con trở thành một đạo sư với đức độ bằng không gian vô biên...

Nam mô A-Di-Đà Phật


Trong Pháp Hội Dược Sư 2 của Chùa Bồ Đề.

blank

Phòng Tin Tức Phật Sự Hoa Kỳ và Thế Giới -- iTemple: HoPhap.net

http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=62&759=4777&59615=4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét