Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Gia Đình Tang Quyến Hương Linh Bác Nguyễn Văn Châu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Gia Đình Tang Quyến Hương Linh Bác Nguyễn Văn Châu


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin

Bác họ của chúng tôi 
Là Bác của Phật tử Nguyên Phước, Đồng Lai, Nguyên Bích, Anh Đào, & Thánh Truyền, ...

 Và là anh của Sư Bác Thích Tâm Thọ,

Phật tử Nguyễn Văn Châu
 

Sinh năm 1957 (Đinh dậu)

Quãng Trị


Đã từ trần vào lúc 05:00 am sáng thứ Ba Ngày 17 Tháng 2 Năm 2016
(nhằm mùng 10 tháng Giêng, Bính Thân) tại Việt Nam
Hưởng thọ 60 tuổi


Toàn thể Quý Thầy và Phật tử Tu Viện Hộ Pháp cùng gia đình quyến thuộc của hương linh tại Hoa Kỳ đồng nhất tâm hộ niệm và khai kinh kỳ siêu cầu nguyện cho hương linh

Namo BuddhayaNamo BuddhayaNamo Buddhaya
Namo Buddhaya


VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát
Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc
Thầy Thích Tuệ Uy xin thành kính phân ưu với gia đình của Bác cùng toàn thể tang quyến vừa mất đi một người thân yêu quý kính nhất.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật 
Sa môn Thích Tuệ Uy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp
Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.Net)
Thầy Thích Tuệ Nghiêm
Trụ trì Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles
Phật tử Ðạo Tràng Hộ Pháp

A Rose for You


CHƯƠNG TRINH TANG LỂ

LNhập Quan 17 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2016

Lễ Động Quan: 11 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2016

Sau đó linh cửu được di quan đến Nghĩa Trang Xã Phú Ngọc, Định Quán, Việt Nam.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét