Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Liên Khúc Quan Âm Vô Lượng, Cửa Phật Từ Bi- Ca sỹ Mỹ Hạnh, Trung Hậu, Vân Khánh, Thụy Vân... Cửa Phật Từ Bi thơ của Mặc Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét