Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2639 NĂM 2015

MERRY SAKYA MUNI BUDDHA & HAPPY BUDDHA DAY! 

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2639 -- 2015

Merry Sakyamuni Buddha and Happy Buddha Day!

 Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2559 - Năm 2015

Tổ Chức Long Trọng Tại Tu Viện Hộ Pháp 

Source link Hoan hỷ bấm vào đọc chi tiết--> ​http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=1&759=4634&59615=4

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ blog.hophap.com/
02/ facebook.com/hophap
03/ twitter.com/tuvienhophapusa

========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét