Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Tin Tức Quan Trọng Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (Tuần thứ 3, tháng 4 - 2015)
THÔNG BÁO

TU VIỆN HỘ PHÁP TỔ CHỨC TIỆC CHAY VÀ CA NHẠC

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN P.L 2559 - D.L 2015

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét