Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU của Tu Viện Hộ Pháp Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của Cố H.T Đức đệ II Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới

Source link:  ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU của Tu Viện Hộ Pháp Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của Cố H.T Đức đệ II Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles, Hoa Kỳ

Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của
Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh

May You Rest in The Pure-Land -- Namo Amitabha Buddhaya -- HoPhap.Net

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Môn Đồ Pháp Quyến của

Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh

E-Temple: www.HoPhap.Net


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét