Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

THÔNG BÁO thay THƯ MỜI RẰM THÁNG MƯỜI Hạ Nguyên & Khóa Tu Bát Quan Trai Giới


LỄ RẰM THÁNG MƯỜI LỄ TẠ ƠN

CON TẠ ƠN PHẬT

THANKS LORD BUDDHA

Happy Thanksgiving Vietnam!

E-Temple: www.HoPhap.Net

Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

LỄ CÚNG RẰM TẠ ƠN THÁNG MƯỜI &  NGÀY TU BÁT QUAN TRAI 

Nam Mô A-Di-Đà Phật      

TU VIỆN HỘ PHÁP TỔ CHỨC

Lễ Rằm Hạ Nguyên: 10:30 a.m., Sunday December 7, 2014

Kính mời quý thiện nam tín nữ Phật tử thập phương dành thời gian về Tu Viện để tham dự Lễ Rằm Tháng Mười Hạ Nguyên "Thanksgiving Vietnam" cho thật đông đủ.  Sự hiện diện của quý vị không những nói lên lòng cảm niệm ân đức hóa độ gia hộ độ trì của Tam Bảo mà còn giữ được phong tục lễ cúng cổ truyền của người Việt Nam ly hương tại xứ người.


Đồng thời khóa Tu Bát Quan Trai Giới đầu tháng 12 này cũng được tổ chức một ngày một đêm tại Tu Viện Hộ Pháp nhằm để tăng trưởng niềm an lạc và hạnh phúc cũng như làm quen với nếp sống tu tập tâm linh của người Phật tử tại gia.  Mặc dù bận rộn với nhiều Phật sự nhưng thương chúng đệ tử Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp sẽ giữ khóa tu mỗi tháng để đại chúng cùng tu tập, kính mời quý Phật tử xa gần nhín chút thời giờ đến Tu Viện Hộ Pháp từ 9 giờ sáng để cầu Thầy truyền giới, và tham dự khóa tu với đại chúng tại đạo tràng.

Đại Chúng liễu tri

Điện thoại liên lạc (626) 453-0109 hoặc (626) 377-1103

THANKS LORD BUDDHA WE HAVE YOU

E-Temple: www.HoPhap.Net

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU BÁT QUAN TRAI GIỚI

TẠI TU VIỆN HỘ PHÁP - LOS ANGELES

_()_

08:45 AM  Đại chúng vân tập

09:00 AM  Truyền Giới Tu Bát Quan Trai

                  Pháp Hội Tạ Ơn Cúng Rằm Tháng Mười

11:00 AM  Khóa Lễ Cúng Dường Tam Bảo - Cúng Ngọ  

11:30 AM  Pháp Thoại: Ơn Đức Tam Bảo

12:00 PM   Thọ Trai và Kinh Hành Niệm Phật Cầu Nguyện

                   Cơm Chay Xã Hội & Từ Thiện (12-2:00 PM)

02:30 PM    Lễ Sám & Gia Trì

04:30 PM    Hồi hướng và Hoàn mãn Pháp Hội Tạ Ơn

05:00 PM    Trà Đạo 

07:30 PM    Tọa Thiền Niệm Phật 

10:30 PM    Chỉ Tịnh 

05:30 AM    Thức Chúng 

06:00 AM    Thời Khóa Công Phu Sáng & Lễ Sám Nhất Tự Kinh Pháp Hoa Nhất Bái.

09:00 AM    Hoàn Mãn Khóa Tu & Xả Giới Bát Quan Trai   

Ghi chú: Chương trình có thể được thay đổi để khóa tu thành tựu viên mãn trong niềm pháp lạc của Đại chúng

_()_ Đại Chúng Liễu Tri _()_

Đàn Dược Sư 49 Ngày Kỳ Nguyện Quốc Thái Dân An

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát 


==============================================
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét