Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Dec. 02, 2014 TIN Video từ Vatican: Thông Điệp quan trọng của Ts. Thích Nhất Hạnh đọc tại Vatican

Dec. 02, 2014: TIN Video từ Vatican - Thông Điệp quan trọng mang tải nội dung đầy trí tuệ và tình người của Ts Thích Nhất Hạnh đọc tại Vatican

Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Lạc - iTemple: HoPhap.Net Press
Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Lạc - iTemple: HoPhap.Net Press

TIN Video từ Vatican -  Đầu năm nay, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã nhận lời mời của Đức Giáo Hoàng Francis đến Vatican vào ngày 1-2/12/2014 để cùng Đức Giáo hoàng và các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới - đại diện cho các truyền thống khác nhau như Thiên Chúa Giáo, Hồi giáo, Do Thái Giáo, Ấn Độ Giáo và Phật Giáo - đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng thế giới cùng hiệp lực bài trừ nạn buôn người, một hình thức "nô lệ thời hiện đại".

Một phái đoàn gồm 22 quý thầy, quý sư cô Làng Mai, trong đó có thầy Pháp Ấn – Giám đốc Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB) và sư cô Chân Không, đã lên đường mang thông điệp của Sư Ông đến Rome. Thông điệp này đã được Sư Ông chuẩn bị trước khi bị xuất huyết não.  Sư cô Chân Không đã đại diện cho Sư Ông đọc bức Thông Điệp quan trọng mang tải nội dung đầy trí tuệ và tình người này trước cử tọa.  Mời bạn theo dõi và lắng lòng nghe _(())_ tại phút thứ 42:36

Signing of the Declaration against Slavery 2014.12.02
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét