Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Vấn đề công quả: Làm sao diệt trừ được tính kiêu căng ngã mạn?


Làm sao diệt trừ được tính kiêu căng ngã mạn?

Con thấy có phật tử làm công quả giúp cho chùa, mà lòng họ còn quá nóng nảy sân hận. Họ hay la rầy người này, trách móc người kia. Như vậy, có phải họ ỷ có công lao với chùa mà sinh tâm ngã mạn khinh thường người khác hay không? Làm sao hạn chế và diệt trừ được tánh cống cao ngã mạn?

Trong câu hỏi nầy, nếu phân tích thì nó gồm có bốn vấn đề mà phật tử muốn biết. Chúng tôi xin nêu ra từng vấn đề một để tiện bề giải đáp, góp thêm chút ý kiến.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét