Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Câu Chuyện ý nghĩa thâm sâu: Bạch Cư Dị và Thiền Sư Ô Sào (tổ quạ)


CÂU CHUYỆN CÓ Ý NGHĨA CHO NGƯỜI NỔI TIẾNG VÀ DANH VỌNG

Ô Sào thiền sư là một cao tăng Trung Hoa vào đời Đường. Khi bà mẹ hạ sanh sư, bà không ưng ý lắm nên đem ... bỏ con vào một chiếc tổ quạ trên cội đại thọ trước hiên chùa rồi lẫn mất. Sư xuất gia từ đó, và người ta gọi sư là thầy Ô Sào (Ô là quạ, Sào là tổ), tức là ông thầy có xuất xứ từ một chiếc tổ quạ. Tuổi ấu thơ và tráng niên của sư trôi qua bình thản trong bóng mát của tòng lâm cổ kính. Sư thường hành thiền trên quê hương của mình, tức là nơi chảng ba có đặt chiếc tổ quạ ngày xưa mà theo năm tháng, cội cây đã to và rộng đầy đủ để cành nhánh có thể cho sư đặt một chiếc tọa cụ trên ấy. Cho đến khi ngộ đạo và hành đạo, thiền sư vẫn không rời "quê mẹ."


Thiền Sư Ô Sào và Bạch Cư Dị Đại cư sĩ -- www.HoPhap.Net

Thiền Sư Ô Sào và Bạch Cư Dị Đại cư sĩ -- www.HoPhap.Net

Một hôm, quan thị lang Bạch Cư Dị, một thi hào lừng danh đương thời, đi dạo ngang cổng chùa, trông thấy nhà sư đang ngồi vắt vẻo trên tàng cây, vốn không ưa hạng người "lánh nợ đời" như thế, ông cau mày hỏi:​

 (hoan hỷ bấm vào LINK -->)   Câu Chuyện ý nghĩa thâm sâu: Bạch Cư Dị và Thiền Sư Ô Sào (tổ quạ)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét