Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 1, tháng 9 - 2014)
Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net
Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 1, tháng 9 - 2014)


-

(Hoan hỷ bấm vào link đọc bản tin chi tiết đầy thú vị này) à  Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 1, tháng 9 - 2014) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét