Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

10 sự thật ít biết về vụ khủng bố 11/9 -- Tu Viện Hộ Pháp Tưởng Niệm Các Nạn Nhân 9/11 & Kỳ Siêu Vào 7:30 Đêm Hôm Nay September 11, 2014

9/11 REMEMBERED

Tu Viện Hộ Pháp Tưởng Niệm Các Nạn Nhân 9/11 & Kỳ Siêu Vào 7:30 Đêm Hôm Nay September 11, 2014

 

Namo Buddhaya -- Namo A-Di-Da Phat

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

 

9/11 Remembered -- In Buddha We Trust -- HoPhap.Net

9/11 REMEMBERED

Buổi Lễ Tưởng Niệm Các Nạn Nhân 9/11 & Kỳ Siêu tại Tu Viện Hộ Pháp vào 7:30 PM Đêm Hôm Nay September 11, 2014

--- Đại Chúng Liễu Tri ---

In Buddha We Trust -- HoPhap.Net


10 sự thật ít biết về vụ 11/9

Phía sau vụ tấn công khủng bố gây hậu quả tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ là những sự thật mà không phải ai cũng được biết, bấm vào LINK đọc tiếp --->  Sự thật ít biết về vụ khủng bố 11/9


==============================​

 

 ================
In Buddha We Trust
================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=============================

iTemple: www.HoPhap.Net không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình iphone, ipad, Apple, Galaxy, Smart Phone, Android, PC, Laptop, v.v... nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thầy Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét