Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

LỂ VÍA ĐỨC ĐIẠ TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT & Lễ Sám Hối - Sunday August 24, 2014

THÀNH TÂM

 CÚNG DƯỜNG ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Namo Vu Lan Hoi Thuong Phat Bo Tat

Nam Mô U-Minh Cứu Khổ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma-ha-tát

_(())_

Lễ Vía Ðức Địa Tạng Bồ Tát (30/7 ÂL)

10:30 AM, Sunday Ngày 24 Tháng 08 Năm 2014

Sẽ Khai Bộ Kinh Địa Tạng & Đại Chúng Phát Nguyện Trì Tụng Bắt Đầu Đêm Thứ Bảy 23/08/2014 đến Trưa 24/8/2014

_()_ Đại Chúng Liễu Tri _()_

Lễ Sám Hối Tháng Không Trăng Đêm 29 Tháng 7 ÂL

7:30 PM, Sunday Ngày 24 Tháng 08 Năm 2014


_()_ Đại Chúng Liễu Tri _()_
 
 ================
In Buddha We Trust
================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=============================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét