Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 3, tháng 7 - 2014)


Namo Buddhaya _()_ iTemple: HoPhap.Net Press

Namo Buddhaya _()_ iTemple: HoPhap.Net PressTin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 3, tháng 7 - 2014)

Clickable link --> Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 3, tháng 7 - 2014)


 
 ===============


Tu Viện Hộ Pháp 

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=============================

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ http://www.hophap.net/
02/ http://blog.hophap.com/
03/ http://www.facebook.com/hophap
04/ http://twitter.com/tuvienhophapusa
05/ http://picasaweb.google.com/tuvienhophap
06/ http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA
07/ http://friendfeed.com/thichtueuy

========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét