Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

PICTURES SOURCE: Hình Ảnh Đẹp Hạnh Cổ Phật Khất Thực của Chư Tăng Ni An Cư tại Chùa Cổ Lâm Seattle

Hình Ảnh Đẹp Hạnh Cổ Phật Khất Thực của Chư Tăng Ni An Cư tại Chùa Cổ Lâm Seattle

Cổ Phật Khất Thực của Chư Tăng Ni An Cư tại Chùa Cổ Lâm Seattle -- www.hophap.net
Cổ Phật Khất Thực của Chư Tăng Ni An Cư tại Chùa Cổ Lâm Seattle -- www.hophap.net
VUI THAY TĂNG HÒA HỢP

HÒA HỢP TU VUI THAY
TRƯỜNG HẠ CHÙA CỔ LÂM SEATTLE, WA - HOA KỲ

THE ANNUAL VIETNAMESE SANGHA 10-DAY SUMMER RETREAT AT CO LAM PAGODA

July 12, 2014

Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Kỳ vi sanh tử sự

Giáo hóa độ nhơn sanhSource link -->  (1) Hình Ảnh Kỳ Đặc qua hạnh Cổ Phật Khất Thực của Chư Tăng Ni An Cư tại Chùa Cổ Lâm khất thực gieo duyên - Kỳ Vi Sanh Tử Sự - Giáo Hóa Độ Xuân Thu

Clickable link --> (2) Hình Ảnh Đẹp Hạnh Cổ Phật Khất Thực của Chư Tăng Ni An Cư tại Chùa Cổ Lâm Seattle hạ sơn gieo duyên với người dân thành phố Seattle - bang Washington USA


Chư Tăng chụp hình chung lưu niệm ngày về an cư năm 2014 tại Chùa Cổ Lâm - Seattle, Washington State, USA

Photo by Thích Tuệ Uy

================================

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ http://www.hophap.net/
02/ http://blog.hophap.com/
03/ http://www.facebook.com/hophap
04/ http://twitter.com/tuvienhophapusa
05/ http://picasaweb.google.com/tuvienhophap
06/ http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA
07/ http://friendfeed.com/thichtueuy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét