Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

NGÔN NGỮ THIỀN THIỀN NGỮ THIỀN THI -- Như Hùng

NGÔN NGỮ THIỀN THIỀN NGỮ THIỀN THI
Như Hùng

Ngữ ngôn, một chặng đường                                                                                                                                                                          
Trong sự đi hoang nào đó của tư tưởng, cảm xúc, ngôn ngữ, thì bản chất của ngôn ngữ, âm thanh đều là vô thường, giới hạn, và không thật, vì nó không có thực tính độc lập, phải nương với nhau mà thành, nhờ vào căn, trần, thức  mở lối nên mới hiện hữu. Người ta tạm định nghĩa, "ngôn ngữ chỉ là một công cụ" dùng để biểu đạt ý nghĩ, trạng thái tâm sinh lý để người khác nhận biết, thấu hiểu, cảm thông. Có nhiều dạng ngôn ngữ, ta có thể tạm chia ra làm hai, ngôn ngữ xuất phát ở bên trong (nội tính) và ngôn ngữ thể hiện ở bên ngoài (ngoại tính). Cho dù phát xuất từ đâu, một khi xử dụng nếu ta không có trí tuệ, chân thật, ái ngữ, lợi hành, lợi người, thì không khéo sự biểu đạt ấy, đôi khi lại là mầm mống, nguyên nhân của những hiểu lầm, ngộ nhận, xích mích, đáng tiếc khác.  

Tự bản chất đích thực, vốn như thế của nó, thì không có gì để phải luận bàn, vì đây, điều cần thiết phải như vậy, chỉ là một nhu cầu, nhưng đã là nhu cầu, có khi cần và đôi khi lại không cần. Nhưng ở lãnh vực khác, cái lãnh vực mà tâm thức vọng động luôn khuấy nhiễu, sự ngộ nhận thường xuyên bén mảng xúi dục, đôi khi lại không còn cần thiết nữa, bởi lẽ, nói càng ít càng tốt, không nói lại càng tốt hơn, không lời nhiều khi giá trị còn hơn vạn lời. 

Ngôn ngữ thiền, thiền ngữ, thi kệ như không là......(hoan hỷ bấm vào đọc và suy tư bài viết này tại LINK) --> NGÔN NGỮ THIỀN THIỀN NGỮ THIỀN THI


 
 ================
Tu Viện Hộ Pháp 

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Interesting Resources:

Check out our blog and follow us on Twitter
01/ http://www.hophap.net/
02/ http://blog.hophap.com/
03/ http://www.facebook.com/hophap
04/ http://twitter.com/tuvienhophapusa
05/ http://picasaweb.google.com/tuvienhophap
06/ http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA
07/ http://friendfeed.com/thichtueuy

========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét