Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Chùa Cổ Lâm Seattle - Washington State Tham Dự Ngày Kết Hạ An Cư và Chụp Hình Lưu Niệm

TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG CHÙA CỔ LÂM SEATTLE, WA - HOA KỲ

For Buddha and Country!  -- HoPhap.net
For Buddha and Country! -- HoPhap.net

VUI THAY TĂNG HÒA HỢP

HÒA HỢP TU VUI THAY

TRƯỜNG HẠ CHÙA CỔ LÂM SEATTLE, WA - HOA KỲ

THE ANNUAL VIETNAMESE SANGHA 10-DAY SUMMER RETREAT AT CO LAM PAGODA

July 08 - 17, 2014

Khánh Tuế và Kính Mừng Đảnh Lễ Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già Tăng Trưởng Đạo Lực


Source link -->  (1) Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Chùa Cổ Lâm Seattle - Washington State Tham Dự Khóa Tu 10 Ngày Kết Hạ An Cư July 8 2014 và Chụp Hình Lưu Niệm

Clickable link --> (2) Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Chùa Cổ Lâm Seattle - Washington State Tham Dự Khóa Tu 10 Ngày Kết Hạ An Cư July 8 2014 và Chụp Hình Lưu Niệm

www.Hophap.Net -- Summer Retreat at Co Lam Temple Seattle 2014

Chư Tăng chụp hình chung lưu niệm ngày về an cư năm 2014 tại Chùa Cổ Lâm - Seattle, Washington State, USA

Photo by Thích Tuệ Uy

E-Temple: www.HoPhap.Net

Bài liên quan -->

Hình Ảnh Đặc Biệt Về Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế - California Tháng 6 Năm 2014


E-Temple: www.HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

==============================Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét