Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Học Chánh Niệm Trong Tù

Học Chánh Niệm Trong Tù
Học Chánh Niệm Trong Tù
HỌC CHÁNH NIỆM TRONG TÙ 
Phan Tấn Hải

Sau đây là bản Việt dịch một bản tin của phóng viên Bryan Denson trên báo The Oregonian ngày 21-6-2014 tựa đề "Oregon prison workers: 'Mindfulness' training calms even the most tightly wound" (Quản giáo trại tù Oregon: Thiền chánh niệm làm bình an được ngay cả vết thương sâu kín nhất).

​Clickable link -->  Học Chánh Niệm Trong Tù


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét