Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Tự thiêu trước Dinh Độc Lập, ngày 23/5/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét