Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Hình Ảnh Đẹp Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 San Diego 2014 Được Trang Nghiêm Long Trọng Khai Mạc


Hình Ảnh Đẹp Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 San Diego 2014 Được Trang Nghiêm Long Trọng Khai Mạc

HoPhap.net Press
HoPhap.net Press


Hophap.net

 Trên dưới 530 vị tham dự  Lễ Khai Mạc Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 đã bắt đầu từ lúc 9:00 A.M. Friday May 30, 2014 tại San Diego, California

_()_ Hân hoan kính đảnh lễ Đại Tăng và kính chào Đại Chúng về tham dự _()_Hình Ảnh Đẹp Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4

 San Diego 2014 Được Trang Nghiêm Long Trọng Khai Mạc

San Diego 9g sáng ngày 30-5-2014, tại khách sạn Town and Country, thành phố San Diego, tiểu bang California, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada đã long trọng khai mạc khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ IV từ ngày 29-5 đến ngày 02-6-2014.

Trên 530 vị Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đến từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và nhiều tỉnh của Canada đã về tham dự khóa tu học.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc khóa tu học. Tiếp theo là huấn từ của Hòa thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hoa Kỳ; phát biểu cảm tưởng của Thượng tọa Thích Quảng Hiền, đại diện Phật giáo Châu Âu và đạo từ của Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ. Chư vị Tôn đức đều hoan hỷ, sách tấn việc tu học của chư Tăng, Ni, Phật tử và nhắc nhở quý học viên cần tôn trọng nội quy, giờ giấc của Ban tổ chức quy định để khóa học đạt kết quả cao nhất.

Tiếp theo, Đại đức Thích Hạnh Tuệ cùng toàn thể học viên dâng lời phát nguyện tu học; Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, Trưởng Ban Giáo thọ thông báo Nội quy khóa tu học. Sau cùng, Thượng tọa Thích Tâm Hòa, Phó Thư ký ban Giám Học đọc lời cảm tạ đến chư vị Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và các vị tình nguyện viên đã phục vụ tích cực cho khóa tu học.

Kết thúc lễ khai mạc là phần chụp ảnh kỷ niệm toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự khóa tu học.

Source link: hoan hỷ bấm vào link để vui theo các hình ảnh that cảm động này --->


Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 San Diego 2014 – May 30 Buổi Lễ Trang Nghiêm Long Trọng Được Khai Mạc Vào Lúc 9 Giờ Sáng Thứ SáuBé the me về tham dự khóa tu Phật Pháp Bắc Mỹ 2014 -- www.Hophap.Net

Bé theo me về tham dự khóa tu Phật Pháp Bắc Mỹ 2014 – Bé nói: "Em về đây rồi các anh chị đang ở đâu mà chưa về?  Con cũng chưa thấy các bác, cô, chú về tu nữa?"Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ TátKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét