Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Hội Nghị Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Cho Hòa Bình tại Long Beach: Top Muslim, Hindu, Buddhist, Christian Religious Leaders Gather in Long Beach

Tin Los Angele - El Monte (The City of Phở) -- Theo thiệp mời chính thức của Ban Tổ Chức Heavenly Culture, World Peace (HWPL), thầy Thích Tuệ Uy sẽ dẫn đầu một phái đoàn quang lâm tham dự buổi hội nghị hòa bình cho thế giới của các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo sẽ diễn ra tại thành phố Long Beach vào lúc 11:00 A.M. ngày 14 tháng 4 năm 2014 -- Phóng viên Chánh Kiến sẽ có các dây hình ảnh phóng sự về hội nghị này, bạn nhớ đón xem..

The 2014 Religious Leaders Conference -- www.HoPhap.Net
The 2014 Religious Leaders Conference -- www.HoPhap.Net

Top Muslim, Hindu, Buddhist, Christian Religious Leaders Gather in Long Beach

To Discuss Role of Peace in Religion, Sign Peace Treaty

LONG BEACH, Calif. — Over 100 religious leaders across North America and university students will gather in Long Beach for the 2014 Religious Leaders Peace Conference, hosted by Heavenly Culture, World Peace (HWPL)'s Chairman Manh Lee.​.....

Source: Clickable link --> Top Muslim, Hindu, Buddhist, Christian Religious Leaders Gather in Long Beach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét