Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Bài Kinh về Mũi Tên: Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn


Bài Kinh về Mũi Tên: Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn -- www.HoPhap.Net
Bài Kinh về Mũi Tên: Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn -- www.HoPhap.Net
ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ SỰ ĐAU ĐỚN 
Sallatha Sutta (Bài Kinh về Mũi Tên)
Hoang Phong chuyển ngữ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét